top of page

#4 Sömürgecinin Portresi

Sömürgecinin Portresi, Sömürgeleştirilenin Portresi

Albert Memmi

Jean-Paul Sartre'ın önsözü

Fırat Mollaer'in sunuşuyla

Şen Süer'in çevirisiyle“Bir halkın nasıl öleceğine karar vermekten başka çaresi yoksa; bir halk kendisini ezenlerden sadece umutsuzluk hediye almışsa, kaybedecek neyi olur? Bu halkın bahtsızlığı cesareti haline gelir; sömürgeciliğin onun karşısına çıkardığı sonsuz reddi, sömürgeciliğin mutlak reddine çevirir.” Jean-Paul Sartre


Şimdilerde sömürgeciliğin tarihe karıştığı söyleniyor. Ne var ki sömürgelerin lağvedilmesi, sömürgeciliğin dört yüzyıl boyunca yarattığı toplumsal yapıları, eşitsiz küresel iktisadi düzeni yıkmadı, aksine pekiştirdi. Sömürgeciliğin yarattığı çarpık dünyanın içine doğan uluslar kimlik krizinden çıkamıyor. Sömürgecinin Portresi, Sömürgeleştirilenin Portresi sömürgeciliğin hem sömürgeciyi hem de sömürgeleştirileni nasıl dönüştürdüğünü ele alan bir klasik. Sömürgeciliğin karmaşık doğasını, yarattığı toplumu portreleyen bu kitap ilk çıktığında birçok yerde yasaklanır. Memmi tasvir ettiği açmazların pençesindekilere sömürgeciliğin tahribatının bir haritasını sunuyor. 20. yüzyılın –Fanon’la birlikte– en önemli sömürgecilik eleştirisi bugün hala süren sömürgesizleşme kavgasına rehberlik ediyor.

“Bu kitap bana coşku kadar acı ve öfke de verdi.. Sömürgeciliğe karşı savaşta bir silah gibi görünüyordu ve gerçekten de silah haline geldi… Benim başardığım tek şey, kendi huzursuzluğuma karşın, gerçekliğin katlanılmaz, dolayısıyla kabul edilemez yanını, herkes için ağır sonuçları olan ayaklanmaları kışkırtmaya yazgılı yanını betimlemekti.” Albert Memmi

Mayıs 2021, 176 sf., 13.5x21

Çeviren: Şen Süer

Dizgi: Fatih Mutlu

Telemak 4

Serbest Radikaller 2

978-605-74522-3-8


Kitaba dair Emek Erez'in Gazete Duvar'daki yazısı: "Albert Memmi, sömürgeleştirilenin ve sömürgecinin konumu"


22 Mayıs 2020'de kaybettiğimiz Albert Memmi'nin düşünsel mirasına dair


Güney Afrikalı yazar Nadine Gordimer'in kitaba yazdığı sunuş için tıklayınız.


Kitabın ilk baskısının (1957) kapağıComments


Telemak-Transparent.png

Kitaplarımız tüm internet platformlarında

  • Facebook
  • Instagram
  • Twitter
bottom of page