top of page

#12 İki Neslin Tarihi

İki Neslin Tarihi

Ahmet Cevat Emre

"1920 Moskova'sında Komünist Türkler" tefrikası

ve diğer eklerle birlikte


“Bu işi [harf devrimi] yapan Cevat’tır: kitabını aldık, Başvekille [İnönü] yedi saat başbaşa kapanıp okuduk, konuştuk; ondan sonra Başvekilin muvafakatini aldım.”

Mustafa Kemal Atatürk


Giritli, İttihatçı, Şeref kurbanı, sürgün, muallim, Gramerci, gazeteci, propagandacı, komünist, “İdaî”, Kemalist, Muhit naşiri, dilci, mütercim, mebus: Ahmet Cevat Emre’nin 1877’den 1961’e uzanan, Girit’ten İstanbul’a, Trablusgarp’tan Avrupa’ya, Bakü’den Moskova’ya ve sonrasında Ankara’ya uzanan maceraları ve mücadeleleri Cumhuriyet’in kurucu neslinin en özgün sayfalarından. Şeref vapurunda sürgün bir Harbiyelidir, II. Meşrutiyet’in eğitim ve basın hayatının öncü isimlerinden olur, 1920 sonrası Türkiye Komünist Fırkası’nın baş aktörlerinden biridir, Nazım’a ve birçoklarına şeflik eder, 1928 sonrası çıkardığı dergi Muhit’te Kadro’cuları biraraya toplar, Atatürk’ün dil devrimini borçlu bildiği, emanet ettiği isim olur, Homeros’u Antik Yunancadan çevirir, Türkçe dilbilim alanında anıt eserler kaleme alır. Yakup Kadri’nin deyişiyle solcuların döneklik, sağcıların komünistlikten aforoz ettiği ve unuttuğu Ahmet Cevat’ın hatıratı İki Neslin Tarihi devrimler çağında bir cevelanın tanıklığıdır. Bu hatırata ek olarak Ahmet Cevat’ın vefatından sonra yayımlanan 1920 Moskova’sında Komünist Türkler tefrikasını ve yaşamına ışık tutacak yazı ve belgeleri de sunuyoruz.


“Ahmet Cevat Emre, Türk dilinin sayılı kurucu ve yapıcılarından biri olarak tarihe geçecektir sanıyorum.”

Melih Cevdet Anday


“Ahmet Cevat Emre benim hocamdır. Herkesin bildiği gibi bu zat yazı ve dil inkilabımızın bellibaşlı kumandanlarındandı.”

Vâ-Nû


Ağustos 2022, 580 sf., 13.5x21

Dizgi & Kapak: Fatih Mutlu

Telemak 12

Tarih 3

978-6057354037Comments


Telemak-Transparent.png

Kitaplarımız tüm internet platformlarında

  • Facebook
  • Instagram
  • Twitter
bottom of page