top of page

Telemak Kitap niçin var?

Neden Telemak?

     Ulysses'in oğlu Telemakhos'un on yıldır denizlerde kaybolmuş babasını, 'Mentor' kılığına bürünmüş Tanrıça Minerva eşliğindeki arayışı, Fénelon'un Les aventures de Télémaque'ıyla, mutlak gücün ve kötü yönetimlerin eleştirisine dönüşür. Batı edebiyatıyla ilk karşılaşmamız "Telemak"la olur. Telemak sadece Türkçe'nin değil, Rusça ve Arapça'nın da ilk çevirisi olur.

     Yusuf Kamil Paşa'nın sadrazam olarak İstanbul'a gelmeden önce Mısır'da Tahtavi'nin yanında ve onun cesaretlendirmesiyle başladığı Tercüme-i Telemak çevirisi 1862'de basılır. Tanzimat nesli için Telemak bir yoldaş olur.

     Güneş Kral 14. Louis'yi eleştirmek cüreti gösteren din adamı Fénelon'un, prenslerin eğitimi için yazdığı anti-mutlakiyetçi mesel Telemakhos'un Maceraları, Batı-dışı toplumlarda yolunu şaşırmış babaların hatalarını tekrar etmek istemeyen özgürlükçü neslin kendi yolunu çizmesinin alegorisi olur. 'Telemak' figüründe statükonun ötesini gören bir özgürlük şahıslaşır. Babanın, yani geçmişin, kadim otorite figürünün yittiği yerde Telemak kendi yolunu çizer.

     Namık Kemal 1881'de şöyle yazacaktır:

"Tabîat-i âlemi değiştirmek elimizden gelir mi? Ahlâk-ı Alâî'den terbiye görmek, hapiste nefsi islâh etmeye, Telemak gibi hikâyetten birşey istifâde ise, bir muntazam bahçede ders okumaya benzer"  [Alemin doğasını değiştirmek elimizden gelir mi? Kınalızade'nin 'Ahlâk-ı Alâî'sinden terbiye görmek, hapiste nefsi ıslah etmeye, 'Telemak' gibi bir hikayeden istifade etmekse, muntazam bir bahçede ders okumaya benzer.]*

Kemal için Telemak nefs terbiyesini hapis hayatına çevirmiş bir gelenekten, açıklığa, 'alemin doğasını' düzenlemeye geçiştir, modernliğin jestinin şahıslaşmış halidir. Cemil Meriç, "Yusuf Kâmil Paşa için Telemak bir fetihti" der: "Batı’dan hikmeti alıyordu mütercim."

     Telemak Kitap kendi rotasını çizen kitaplarla, geçmişin ve şimdinin etrafımıza ördüğü duvarların, kendini kader olarak dayatan durumların ötesine işaret etmek, okura Minerva/Mentor gibi yoldaşlık etmek arzusuyla yola çıktı, çünkü dünyanın enkazından ancak 'hikmet'le çıkılır.

* "İntibah Mukaddemesi", Şark Mecmuası, 5, 1 r-a 1298.

Telemak-Transparent.png

Yayınevi Listesi

#1 RUR: Rossum'un Üniversal Robotları

Karel Čapek, Kateřina Čupová (çizer)

Çev. Martin Alaçam

Çizgi 1

 

#2 Türkiye'de Özel İsimlerin Tarihi

Doğan Gürpınar

Sosyal Bilimler 1

 

#3 Kıyamet

D.H. Lawrence, Gilles Deleuze (önsöz)

Çev. Figen Dereli

Serbest Radikaller 1

 

#4 Sömürgecinin Portresi, Sömürgeleştirilenin Portresi

Albert Memmi, Jean-Paul Sartre (önsöz), Fırat Mollaer (sunuş)

Çev. Şen Süer

Serbest Radikaller 2

 

#5 Aşkla Hiç İlgisi Olmayan Mektuplar

Viktor Şklovski

Çev. Olcay Kunal

Edebiyat 1

 

#6 Çakma: Çince Yapıbozum

Byung-Chul Han

Çev. Sibel Atam

Serbest Radikaller 3

 

#7 Solan Akdeniz, 1550-1870: Tarihsel Coğrafya Açısından Bir Yaklaşım

Faruk Tabak, Çağlar Keyder (önsöz), Immanuel Wallerstein (sonsöz)

Çev. Nurettin Elhüseyni

Tarih 1

 

#8 Şiddet Üzerine Düşünceler

Georges Sorel, Cana Bostan (sunuş), Jacques Julliard (önsöz) Isaiah Berlin (sonsöz)

Çev. Anahid Hazaryan

Serbest Radikaller 4

 

#9 Manevi Otorite ve Dünyevi İktidar

René Guénon

Çev. Birsel Uzma

Serbest Radikaller 5

 

#10 Delilik, Siyaset ve Toplum Toptaşı Bimarhanesi 1873-1927

Fatih Artvinli

Tarih 2

 

#11 Tarihsel Roman

György Lukács

Çev. İsmail Doğan

Edebiyat 2

 

#12 İki Neslin Tarihi: "1920 Moskova'sında Komünist Türkler" tefrikası ve diğer eklerle birlikte

Ahmet Cevat Emre

Tarih 3

 

#13 Karakterler yahut Çağın Töreleri

Jean de La Bruyère, Marcel Jouhandeau (önsöz), Roland Barthes (sonsöz)

Çev. Bedia Kösemihal

Edebiyat 3

 

#14 Clèves Prensesi

Madame de La Fayette, Sezen Ünlüönen (önsöz), Anatole France (takdim), Albert Camus (sonsöz)

Çev. Yusuf Tavat

Edebiyat 4

 

#15 Küstah ve Cüretkar: Türkiye'de Doksanlı Yıllar

Doğan Gürpınar

Tarih 4

 

#16 Sonsuz Öpüşme Aşk Üzerine Kısa Dersler

Massimo Recalcati

Çev. Yunus Çetin

Psikoloji 1

 

#17 Artvin Etimoloji Sözlüğü

Taner Artvinli

Dil 1

 

#18 Obermann

Senancour, Sainte-Beuve (önsöz)

Çev. Bedia Kösemihal

Edebiyat 5

 

#19 Heroides: Kadın Kahramanların Aşk Mektupları

Publius Ovidius Naso

Çev. Nilüfer Akçay

Edebiyat 6

 

#20 Çarmıh Yolcusu: Bu Dünyadan Öteki Dünyaya bir Rüya Meseli

John Bunyan

Çev. Umut Alper Ceylan

Edebiyat 7

YAYINEVİNE DAİR

Telemak Kitap, Selim Karlıtekin tarafından 2020 yılında kuruldu. Yayınevinin logosu Ömer Faruk Yıldız tarafından tasarlandı. İç tasarımı Fatih Mutlu üstlendi. Ya herrü ya merrü!

bottom of page