top of page

#14 Clèves Prensesi

Clèves Prensesi

Madame de La Fayette

Sezen Ünlüönen'in önsözü

Anatole France'ın takdimi

Albert Camus'nün bir incelemesiyle

Yusuf Tavat'ın çevirisiyle


Kocasına sadık bir kadının başkalarından ve en önemlisi de kendisinden duygularını saklayarak, bastırarak kaçındığı başka bir aşkın eşiğinde yaşadığı kırılmaları, aydınlanmaları, şüpheyi ve ufalanmayı ele alan 1678’de yayımlanmış Clèves Prensesi, roman tarihi için bir dönüm noktasıdır. Prensesin macerası şövalye romansları çağının sonunda, yeni türde psikolojik bir bakışa ve gerçekçiliğe kapıyı aralar. Klasisizmin zirve yıllarında duyguların, hislerin, halet-i ruhiyenin tasvirini mümkün kılmak için yeni bir dili ve özneyi icad eden Clèves Prensesi, karşılıksız kalan bir aşkın yarattığı yıkımın, modern bir tavırla, kadın bakış açısından ilk anlatısıdır. Madame de La Fayette’in anonim olarak yayımladığı ve yaşarken adıyla basılmamış bu kitap ilk psikolojik roman addedilir ve modern kadın yazınının da ilk klasiklerindendir. Sezen Ünlüönen ve Anatole France’ın sunuşları & Albert Camus’nün bir incelemesiyle birlikte.“Madame de la Fayette, aslında Goethe’den çok daha önce içler acısı bir durumun adaletsizliği ile tutkuların düzensizliğini karşılaştırmış ve yine Goethe’den çok önce, hayret veren bir karamsarlıkla, hiçbir tedirginlik yaratmayan, her şeyi olduğu gibi bırakan adaletsizliği seçmişti.” Albert Camus


Clèves Prensesi ve Zaïde, namuslu insanların terbiyesine şahit olduğumuz, doğal sergüzeştlerin letafetle tasvir edildiği ilk romanlardır. Madame de La Fayette’den önce, aşırı abartılı bir üslupla, inanılması güç şeyler yazılırdı.” Voltaire


"İşte size alev alev bir kitap... solmuş renklerle yapılmış bir resim değil, inşası bakımından alışılmamış kudrette bir eser." Michel ButorAğustos 2022, 204 sf., 13.5x21

Çeviren: Yusuf Tavat

Dizgi: Fatih Mutlu

Telemak 14

Edebiyat 4

978-6057354006


コメント


Telemak-Transparent.png

Kitaplarımız tüm internet platformlarında

  • Facebook
  • Instagram
  • Twitter
bottom of page