top of page

#33 Orta Asya

Orta Asya

İmparatorluk Fetihlerinden Günümüze Yeni Bir Tarih

Adeeb Khalid

İsmail Hakkı Yılmaz'ın çevirisiyleAdeeb Khalid’in modern dönem Orta Asya tarihçiliğine katkılarını taçlandıran bu kitap, coğrafi ve tarihi cihetlerden bütünleşik bir bölge teşekkül eden “Orta Asya”nın imparatorluklar ve tarihyazımları arasında ufalanmış tarihini bir araya getiriyor. Sovyetlerin dağılmasını müteakip türeyen ulusal anlatıları kesiştirip kateden siyasi ve fikri cereyanların başrolde olduğu bu yeni tarih alandaki büyük bir boşluğu doldurmakla kalmıyor, müstakbel çalışmalar için de yeni bir zemin sunuyor. Uçsuz bucaksız bir sahada, modern çağın periferisindeki göçebeler ve şehir halklarının hikâyeleri 1700’lerden itibaren Rus ve Çin imparatorlukları arasındaki nüfuz mücadeleleriyle şekillenmiştir. Khalid’in kılavuzluğunda, sömürgecilikten devrime, milliyetçilikten modernleşmeye ve toplumsal mühendislik teşebbüslerine, modern çağın iktidar fantezilerinin laboratuvarına dönmüş bölgenin geçirdiği büyük dönüşümlere panoramik bir bakış atıyoruz. Orta Asya: İmparatorluk Fetihlerinden Günümüze Yeni Bir Tarih günümüzde fiili bir soykırımın yaşandığı Doğu Türkistan’dan Türkmenistan’a uzanan, Orta Asya’nın emperyalizm, Komünizm ve ulusal egemenliğin hırslarıyla şekillenmiş son üç yüzyılına damgasını vurmuş yapısal süreklilikler ve kopuşların sistematik ve nesnel bir okuması.


“Khalid, modern Orta Asya’nın bilimsel, analitik ve son derece anlaşılır, ustalıklı bir tarihini sunuyor. Adeeb Khalid, modern Orta Asya tarihinde çığır açan bir çalışma ortaya koyduğu için minnettarlığımızı fazlasıyla hak ediyor. Umarız bu çalışma daha nicelerinin önünü açar.”

Scott C. Levi

“Bu sofistike ama erişilebilir kitap, Orta Asya tarihinin doğu ve batı olarak bölünmesine uzun zamandır gecikmiş bir düzeltme sunuyor. Khalid, Çin ve Rusya tarafından sömürgeleştirilmelerine rağmen ve sömürgeleştirilmeleri nedeniyle iki bölgenin kaderlerinin nasıl paralel ilerlemekle kalmayıp iç içe geçtiğini gösteriyor.”

Rian Thum


Mart 2024, 552 sf., 13.5x21

İngilizceden çeviren: İsmail Hakkı Yılmaz

Kapak: Selim Karlıtekin

Dizgi: Fatih Mutlu

Telemak 32, Tarih 6

978-625-94124-3-6


***


ADEEB KHALİD KİMDİR?


Adeeb Khalid (Edip Halid), 1993 yılından bu yana ders verdiği Carleton College’da Jane ve Raphael Bernstein Asya Çalışmaları ve Tarih Profesörüdür. Lisans derecesini 1986 yılında McGill Üniversitesi’nden, doktora derecesini ise 1993 yılında Wisconsin-Madison Üniversitesi’nden almıştır. Çalışmalarında Orta Asya’nın Rus ve Çin orduları tarafından fethedilip paylaşıldığı 18. yüzyılın sonlarından bugüne kadarki tarihine odaklanmaktadır. Orta Asya’dan önce üç kitap yayınlamıştır: The Politics of Muslim Cultural Reform: Jadidism in Central Asia (University of California Press, 1998 [Ötüken Neşriyat yayınlayacak]); Islam after Communism: Religion and Politics in Central Asia (University of California Press, 2007), 2008 yılında Vucinich Ödülü’nü kazandı, Türkçeye çevrildi: Komünizmden Sonra İslam: Orta Asya’da Din ve Politika (çev. Aslıhan Tekyıldız, Sitare Yay., 2011); ve Making Uzbekistan: Nation, Empire, and Revolution in the Early USSR (Cornell University Press, 2015 [Ötüken Neşriyat yayınlayacak]) adlı kitapları 2016 yılında Zelnik Ödülü’nü kazanmıştır.コメント


Telemak-Transparent.png

Kitaplarımız tüm internet platformlarında

  • Facebook
  • Instagram
  • Twitter
bottom of page