top of page

#23 Sanat ve Sanatçılar Üzerine

Sanat ve Sanatçılar Üzerine


Sigmund Freud


Kâmuran Şipal'in çevirisiyle


Kopernik dünyamızın altından halıyı çekmişti, Freud ise gözlerimizin ardını kapatan perdeyi çekti. Yirminci yüzyılın en etkili düşünürlerinden Sigmund Freud, “bilinçdışına giden kraliyet yolu”nu bir arkeolog gibi kazmış, el yordamıyla yepyeni bir yöntembilim vücuda getirmiştir. Freud keşfini basit bir tedaviden çok daha fazlası olması için en başından kurgulamaya başlamıştı. Bu derleme bir edebiyat eserine ilişkin yayımlanmış ilk analizi olan 1907 tarihli "Jensen'in Gradiva'sında Hezeyan ve Düşler" ile başlayıp, 1930 Goethe Ödülü Konuşması’yla biten on makaleyi hâvi.


"Freud, 20. yüzyılın zihnini, ruhun diğer tüm kaşiflerinden daha fazla şekillendirdi.”

Peter Gay

“Sanat üzerine incelemelerinde Freud psikanalitik estetiğin esasını ortaya koyar: yapıtın uyandırdığı haz etkisiyle yapıtın tekniği arasındaki ilişki sorununa –dürtüsel hazzın teknik hazza eklemlenmesine– odaklanmak. Bu alana dair bir dizi araştırma ruhsal ekonomik işlemle yorumu mümkün kılan retorik arasındaki karşılıklılığı betimler. Ve şu sorularla karşılaşmak kaçınılmazdır: Sanatsal yaratıcılığı nasıl anlamlandırabiliriz? Sanatçının, yapıtı aracılığıyla estetik bir haz duyumsamamızı sağlamasının sırrı ne olabilir? Sanatsal yaratıcılık, oyun ve düşlem arasında nasıl bir ilişki bulunmaktadır? Roman kahramanı ve romandaki diğer karakterler arasında nasıl bir ilişki ağı yatmaktadır ve bütün bunlar neyi temsil etmektedir? Sanat yapıtıyla sanatçının yaşamı ve kişilik yapısı arasında bağlantılar kurulabilir mi? Freud’un sanata dair yazılarından oluşan Sanat ve Sanatçılar Üzerine, yaratıcılık, psikanalitik estetik, sanat yapıtıyla sanatçının kişiliği arasındaki ilişki vb konuları merak eden okuyucular için temel bir eser niteliğinde.”

Özden TerbaşMart 2023, 384 sf., 13.5x21

Çeviren: Kamuran Şipal

Dizgi: Fatih Mutlu

Telemak 23

Psikoloji 2

978-605-72275-2-2


Comments


Telemak-Transparent.png

Kitaplarımız tüm internet platformlarında

  • Facebook
  • Instagram
  • Twitter
bottom of page