top of page

#37 Brigitta

Brigitta

Adalbert Stifler


Ilsa Barea'nın sunuşu

Metin Toprak'ın sonsözü

Nijad Akipek'in çevirisiyle


Uçsuz bucaksız, ama sevimsiz bir pastoralizmden tamamen azade bir manzara. Ne yükseldikçe yükselen tepeler, ne de macera vaat eden dolambaçlı yollar. Romantik edebiyatın hülyaları yerine doğanın sıfır noktasındayız: her yer ekili, insan emeği coğrafyaya şekil veriyor. Stifter’in şiirsel gerçekçiliği haşin bir güzelliğe işaret ediyor: cetvelle çizilmiş gibi düz kanallar yemyeşil çayırları kesiyor, otlar hafifçe parıldıyor, esintiyle sallanıyor, eski bataklığın yerinde pırıl pırıl bir çiçek tarlası göze çarpıyor.

Brigitta’da genç bir ressamın gözünden Macar kırsalının basitliğinde tezahür eden büyüleyicilik ve güzelliğin bir panoraması sunulur. Arkadaşı Binbaşı Murai'yi ziyaret etmeye Macaristan’a gelen ressam, yaşamı çevreleyen gizemin yavaşça perdesini sıyırışını izler ve hiç beklemediği bir yerde yüceyi buluverir. Ilsa Barea’nın sunuşu, Metin Toprak’ın sonsözüyle Stifter’in nevi şahsına münhasır dünyasına davetlisiniz.

 

Küçük olanda gerçekten büyük olanın gösterilmesi, görünmez olana işaret edilmesi, ve üstelik göze çarpan aracılığıyla, insan dünyasının gündelik olanı boyunca, söylenmeyenin söylenende duyulmasının sağlanması – Adalbert Stifter'in sözlerinde etkide bulunan bu söyleme biçimidir.

Heidegger

 

Alman edebiyatının çok az sayıdaki büyük romancısından biri olan Adalbert Stifter'in eserleri, saf mutluluk, bilgelik ve güzellik bakımından 19. yüzyılın başka hiçbir yazarıyla karşılaştırılamaz... Stifter, edebiyatın en büyük manzara ressamı oluverdi... Görünen her şeyi kelimelere ve görünen her hareketi cümlelere dönüştürmek için sihirli değneğe sahipti.

Hannah Arendt

 

Mayıs 2024, 124 sf., 12.5x19.5

Almancadan çeviren: Nijad Akipek

Kapak: Kardelen Akçam

Dizgi: Fatih Mutlu

Telemak 37, Edebiyat 12

978-625-94124-7-4

Comments


Telemak-Transparent.png

Kitaplarımız tüm internet platformlarında

  • Facebook
  • Instagram
  • Twitter
bottom of page